نوشته های برچسب خورده با ‘سنا’

سنای آمریکا بالاخره طرح شرایط تصویب مذاکرات اتمی میان ایران و قدرت های جهانی را با 98 رای مثبت و یک رای منفی تایید کرد. این طرح (طرح سناتور کورکر و سناتور کاردن) که طی روزهای گذشته در کمیته روابط خارجی سنا با رای تمام اعضا (19 رای شامل 9 دموکرات و 10 جمهوری خواه) به تصویب رسیده بود دولت را موظف می کند که هرگونه توافقی اتمی میان ایران و آمریکا را در اختیار کنگره آمریکا قرار دهد تا کنگره بتواند نظر خودش را اعلام کند. در نتیجه مخالفان توافق در ایران برای جلوگیری از توافق نهایی به حداکثر 67 رای نیاز دارند. یعنی اوباما با نظر موافق 34 سناتور می تواند جلوی دست اندازی های کنگره را بگیرد. تنها مخالف طرح، سناتور تام کاتن، نویسنده نامه 47 امضایی سناتورهای آمریکایی به رهبر ایران بود که اعتقاد داشت هرگونه توافق با ایران باید به صورت Treaty صورت گیرد تا رای کنگره را برای تایید نیاز داشته باشد. کاتن به همراه سناتور روبیو، طی زمان بررسی این طرح در سطح سنا تلاش کردند تا دولت را مجبور کنند «به رسمیت شناختن اسرائیل» را به عنوان یکی از شرایط هرگونه توافق با ایران منظور نماید. تلاشی که البته موفقیت آمیز هم نبود.

در مصاحبه با صدای آمریکا در مورد این طرح پیش از تصویب نهایی در کنگره صحبت کردم