خاطرات روزانه، 5 و 6 و 7 فروردین 88: برنامه تبلیغاتی ستاد 88، برجسته سازی و مارپیچ سکوت

منتشرشده: 31 مارس 2012 در Uncategorized

4 شنبه 88.01.05

صبح رفتم شرکت. پول بچه های الفین را باید می دادیم. همتی آمد. کمی صحبت کردیم راجع به آهنگ هایی که قرار است بسازد. اگر بتوانیم یک آلبوم بدهیم با پنج تا شش آهنگ خیلی خوبست. به حمید لطفی زنگ زدم برای کلیپ یاور که یک نسخه هم قرار بود او تهیه کند. گفت که تا 15 فروردین آماده است. یک مقاله خواندم راجع به جنگ روانی در روزنامه ایران. بد نبود. با حمید خرم هم تماس گرفتم برای کلیپ گردهمایی مان. آماده است. گفت که امشب تحویل می دهد و داد. کمی بازهم اما کار دارد.

متن مطالبات از میرحسین را هم اصلاح کردم و فرستادم برای بچه ها.

غروب رفتم سوارکاری. داتیس بزرگ شده است و دیگر سواری می دهد.

5 شنبه 88.01.06

صبح رفتم اسکی توچال. هوا خیلی خوب بود. بعد از ظهر هم نازنین خسروانی را دیدم. کمی صحبت کردیم راجع به مطبوعات و کارهایی که می کند. از کارگزاران خیلی گلایه داشت. می گفت نمی دانم من قدیمی شدم یا این بچه ها اخلاقیات را در روزنامه نگاری رعایت نمی کنند. کمی از بی عرضگی {…} گله کرد و اینکه بچه های جدید بعضی هایشان خبرنویسی را هم خوب نمی دانند. {…} را مثال زد. در مورد اخلاقیات هم گفت که وقتی با فردی مصاحبه کرده بود و طرف از وی خواسته بود که قسمتی از مصاحبه را کار نکند و فقط برای اطلاع خودش بداند، بچه ها با تمسخر به او می گفتند که باید آنها را هم کار کند. از این مسائل خیلی گله داشت. با نازنین در جمهوریت و اقبال برای مدت کوتاهی همکار بودیم. یکی از بهترین روزنامه نگاران و البته یکی از بهترین دوستان من است.

جمعه 88.01.07

تا ظهر خواب بودم. بعد رفتم شرکت. کمی به کارهای جاری ام رسیدم. روی جزوه برنامه تبلیغاتی ستاد 88 هم کار کردم. از منظر تئوریک ما باید روی دو تئوری ارتباطی متمرکز شویم. تئوری برجسته سازی در شهرهای بزرگ و مارپیچ سکوت در شهرهای کوچک و روستاها. یک برنامه عملی هم نوشتم. برنامه تبلیغاتی ما باید با برجسته سازی خبری شروع شود، از طریق سفرهای استانی افراد سیاسی در کل کشور همزمان با سالگرد دوم خرداد. همینطور یک طرح روستایی باید داشته باشیم برای تبلیغات در روستاها که باید در دوران تبلیغات انتخاباتی باشد. در مورد جزئیاتش باید با سعید و مسئولان استان ها هماهنگ کنم.

شهاب تماس گرفت. گفت احتمالن دیدار ما با میرحسین به بعد از 13 فروردین موکول می شود. بعد هم به دیدار کروبی خواهیم رفت.

با سعید تماس گرفتم. در مورد طرح استمزاج از استان ها پرسیدم. گفت که به تمام استان ها ابلاغ کرده که تا قبل از 20 فرودین، کنگره استانی برگزار کنند و نظرشان را در 4 گزینه حمایت از میرحسین، حمایت از کروبی، انحلال ستاد و حمایت از کاندیدایی دیگر به ستاد اعلام کنند.

شب هم رفتم شهر کتاب نیاوران، طبق معمول یک ساعتی کتاب خوندم و کتاب هم البته خریدم.