خاطرات روزانه، 26 اسفند87: دیدار با عبداله نوری و طعنه او به خاتمی

منتشرشده: 25 مارس 2012 در Uncategorized

2 شنبه 87.12.26

امروز خبری پخش شد مبنی بر اینکه میرحسین موسوی گفته که معلوم نیست تا آخر در صحنه بماند. دیروز جلال و صالح هم این را می گفتند. اما خبرهای قبلی هم مبنی بر این بود که میرحسین قصد کاندیداتوری ندارد و فقط می خواهد حرف بزند. هرچند من چندان به این حرف ها امیدی ندارم. یادم می آید ماه گذشته که پیش خاتمی رفته بودیم امیرحسین مهدوی حرف منطقی زده بود. به قول او کسی که بعد از 20 سال سکوت اینگونه در آستانه انتخابات فعالیت می کند، تنها برای این نیست که حرفی بزند. او حتمن می خواهد در انتخابات حضور داشته باشد.

بابک حقیقی آمد شرکت. فارس خبر زده است که بابک به علت انتقاد از میرحسین از مسئولیت کانون جوانان کارگزاران کنار گذاشته می شود. کمی در این مورد صحبت کردیم. خبر را رد کرد. از کرباسچی پرسیدم که رئیس ستاد انتخابات کروبی شده است. گفت که در حزب هم همه از او شاکی هستند. نقل قول صادق خرازی را برایش گفتم که فقط در ایران دبیرکل یک حزب می تواند از کاندیدای حزب رقیب حمایت کند و تازه به قول خودش کفش هایش را هم واکس بزند. بایک البته تحلیلش را دوباره تکرار کرد که کرباسچی فقط به این دلیل طرف کروبی رفته است که با خاتمی مشکل شخصی دارد. خودش هم رد نمی کند و می گوید می خواهد جلوی خاتمی بایستد.

بابک در عین حال کاملن با میرحسین مخالف بود. می گفت تمام تلاشش را می کند تا کارگزاران دنبال میرحسین نرود. هرچند در مورد ما می گفت که شماها در نهایت دنبال میرحسین خواهید رفت. پر بیراه هم نمی گوید. از شهاب انتقاد کرد و ناراحت بود که در یکی از جلسات تهران، او به عنوان رئیس تهران حضور نداشته است. خواست که در این مورد با شهاب صحبت کنم. شب که در این مورد به شهاب گفتم، پاسخ داد که آن جلسه در مورد تصمیم گیری ستاد تهران نبود. بچه ها انتقادهایی به بابک داشتند و از شهاب خواسته بودند تا با او صحبت کنند. شهاب هم گفت که اگر نخواسته که بابک در جلسه باشد به این دلیل بود که با انتقاد بچه ها، خود بابک اذیت نشود. بچه ها خیلی انتقاد دارند و حتی در جلسه تهران می خواستند او را برکنار کنند که شهاب مخالفت کرده بود. به قول شهاب ما با این کار بابک را نه به عنوان یک همکار، بلکه به عنوان یک دوست از دست می دهیم و این اصلن خوب نیست. من هم گفتم که غیر از رابطه ای که با کارگزاران داریم، بابک از معدود بچه های پای کار است که در تمام جلسات حاضر می شود و تعهد دارد. نمی توانیم همینطوری او را از دست بدهیم. من با او در دفتر تبلیغات خیلی راحت هستم.

سعید شریعتی تماس گرفت. گفت که یک سامانه sms گرفته اند برای پیام به خاتمی که بماند. خواست که هماهنگ کنم برای ارسال به لیست شماره تلفن های ستاد در تهران و استان ها. من البته گفتم که بهترین نفر سعید نورمحمدی است که می تواند با او همانگ کند. برای تهران هم ساجده را پیشنهاد دادم.

شهاب تماس گرفت. گفت که امین زاده ما را خواسته است. رفتم ستاد در خیابان سمیه. حرف امین زاده در راستای این بود که ستادها را نگاه داریم تا از هم نپاشند. من و سعید و شهاب بودیم. انتقاد کردیم از خاتمی و اینکه نمی توان جلوی حرف بچه ها را در استان ها گرفت. حق هم دارند. قبول داشت، اما می گفت که خاتمی می تواند بچه ها را قانع کند. گفتیم که بعد از عید کنگره داریم برای تعیین تکلیف. گفت که خاتمی را حتمن می آورد. گفتیم چه سود؟ حرف او اما این بود که خاتمی می تواند با این کار محوریت اصلاحات را بر عهده بگیرد و برای اجماع تلاش کند. در این صورت ستاد 88 می تواند به او کمک کند. من پیشنهاد دادم که اگر بچه ها قبول کنند ما در نهایت می توانیم به نام ستاد 88 خاتمی فعالیت کنیم و در تلاش او برای اجماع اصلاح طلبان، یاری رسانش باشیم. قبول داشت. شهاب گفت ولی خود خاتمی باید بچه ها را جمع کند و حتی اگر لازم شد برای بچه ها پیام اختصاصی هم بدهد. امین زاده هم گفت که از خاتمی پیام می گیرد. حتی پیشنهاد کرد محتوای پیام را خودمان با هماهنگی دکتر خانیکی تهیه کنیم. در اواخر جلسه بوترابی پرشین بلاگ هم آمد. لینک اولین خبر سایت بالاترین را نشان داد که انتخاب را از میان «بد» و «بدتر» به «گه» و گهتر» تعبیر می کرد. تعبیر زشتی بود. اما فضای جامعه مخصوصن فضای مجازی همین است. با بچه ها برگشتیم جبهه. جلسه دفتر سیاسی و شورای مرکزی برقرار بود. حزب 4شنبه جلسه استانی دارد تا تصمیم بگیرد.

شهاب از تماس علی اکرمی گفت که با بچه های نهضت می خواهند بروند نزد عبداله نوری تا نظر او را در مورد انصراف خاتمی بگیرند و در عین حال از او بخواهند تا برای ماندن خاتمی با او صحبت کند. پیشنهاد داشت بچه های 88 هم باشند. شهاب نظر من را پرسید. گفتم که به نظرم موضوعیتی ندارد. اتفاقن اگر قرار باشد پیش کسی برویم، باید نزد دکتر معین برویم. برای انتخابات مجلس پنجم و در حالی که اکثر گروه های خط امام، از معین می خواستند کاندیدا شود و او نمی شد، این خاتمی بود که به معین زنگ زد و به او گفت حالا که همه از شما می خواهند کاندیدا شوید فکر نمی کنید این تصمیم شما در مخالفت با رای اکثر افراد اشتباه باشد؟ معین خودش برایم گفته بود که آن حرف خاتمی بر کاندیداتوری اش خیلی تاثیر داشت. به شهاب این موضوع را گفتم و او هم موافق بود. اما گفت که بهتر است با بچه ها پیش عبداله نوری هم برویم. شهاب به امیرحسین هم زنگ زد و گفت که با من و شهاب بیاید. من بابک را هم به صفت کارگزارانی بودنش پیشنهاد دادم.

ساعت 7:30 با عبداله نوری جلسه داشتیم در دفترش در میدان قدس. غیر از بچه های ما، علی و چندتایی از بچه های نهضت و بچه های موج سوم از جمله ابوذر معتمدی هم بودند. بچه های نهضت اعتقاد خودشان را در بی اخلاقی میرحسین – این تعبیر اکثریت جمع در آن موقع بود – مطرح کرد. نوری اما اعتقاد داشت که هیچ بی اخلاقی صورت نگرفته است و میرحسین موسوی اتفاقاً به دلیل اینکه راهش را مشخص کرده، کاملن اخلاقی عمل نموده است. در مورد خاتمی هم تعریض هایی داشت و مدام روی صداقت میرحسین تاکید می کرد. حس می کردم تاکیدش بر صداقت میرحسین بیشتر طعنه به خاتمی بود. می گفت که میرحسین را می شناسد و او بی اخلاقی نمی کند. صحبت هایی را هم که از قول میرحسین مبنی بر نیامدن در صورت شرکت خاتمی در انتخابات بیان شده بود را دقیق نمی دانست. مثالی زد مبنی بر اینکه دوستی قرار است ماشین او را به خیابان قدس بیاورد و او قول می دهد یا خودش یا فرزندش ماشین را در میدان قدس از طرف بگیرند. اما وقتی از پسرش درخواست می کند حالا که قرار است بیرون برود در میدان قدس ماشین وی را بگیرد با پاسخ پسرش مواجه می شود: «من اصلن میدان قدس نمی روم. من قصد دارد بروم چیذر.» حالا این دیگر به پدر بستگی دارد که در میدان قدس ماشین را بگیرد یا ماشین را همان جا رها نماید.

همانطور که حدس می زدم این جلسه چندان نتیجه بخش نبود. بعد از جلسه از بچه ها جدا شدم و رفتم شرکت، در حالی که تقریبن همگی منتظر اعلام انصراف خاتمی هستیم.  قرار است امشب بیانیه خاتمی منتشر شود. تایپ شده و آماده است و دفتر منتظر دستور خاتمی برای ارائه روی سایت است. خاتمی خودش البته با اعضای مجمع روحانیون امروز جلسه داشت. به قول امین زاده فقط آخوندها هستند که می توانند او را امشب راضی کنند؛ هرچند حتی موسوی خوئینی ها چندان امیدی به راضی شدن خاتمی نداشت. تا آخر شب با سجاد سالک در مجمع در تماس بودم. ساعت 10:30 دقیقه هم سجاد تماس گرفت گفت که مجمع مخالفت خودش را با تصمیم خاتمی اعلام کرده اما خاتمی مصمم است که اعلام انصراف کند. ساعت 11، زهرا اشراقی sms فرستاد که تمام شد. او قبلن در یک شوخی و با تقلید از شعار «یا من، یا میرحسین» خاتمی به بچه ها sms زده بود: «چهار سال دیگر یا من می آیم یا رضا».

ساعت 11:30، سایت یاری خبری مبنی بر قطعی شدن تصمیم خاتمی و بی نتیجه بودن جلسه مجمع منتشر کرد. حمید متقی هم با بهروز صحبت کرده و گفته بود که خاتمی تاکید دارد قبل از ساعت 12، خبر انصراف منتشر شود. ساعت 11:45، یاری خبر تکمیلی داد که مجمع به اتفاق آرا با تصمیم خاتمی مخالفت کرده و بر حضور او در انتخابات تاکید نموده است. زنگ زدم بهروز که این چه خبری است که زدی؟ اگر تصمیم خاتمی قطعی است که هست، پس خبر تصمیم مجمع بر حضور دیگر چیست؟ جواب داد که خاتمی مخالفت کرده و بیانیه تا دقایقی دیگر روی سایت می رود. ساعت 12:10، سایت باران به عنوان اولین سایت، خبر انصراف خاتمی از کاندیداتوری انتخابات دهم ریاست جمهوری را منتشر کرد.

او در این بیانیه از کاندیداتوری میرحسین – هرچند دیر- استقبال کرد و گفت که با این حضور انصراف خود را از نامزدی در انتخابات دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اعلام می کند، هرچند «همچنان با همه توان با فعالیت مستمر و حضور در صحنه اجتماع لحظه ای از آرمانهای مردم و مسؤولیت خود در برابر آنان فاصله نخواهم گرفت.»

خاتمی در عین حال بر حرکت اصلاحی تاکید کرد و تلویحن گفت به دلیل عدم وجود راهبردی برای آینده توسط دولت موجود، تنها گزینه آلترناتیو، اصلاحات است.

در مورد میرحسین هم موسوی گفت:

هنگامی که گفتم «یا من یا مهندس موسوی» در عین احترام به همه عزیزانی که در عرصه انتخابات حضور داشته یا خواهند داشت، به این ظرایف نظر داشتم:
اولاً: به اهمیت انتخابات، ضرورت پیروزی در آن، لزوم تغییر وضع فعلی در جهت مصالح کشور و اصلاح در حد توان و امکان، یکپارچگی نیروهای تغییرخواه و پرهیز از مخدوش شدن ضرورت های فوق با طرح گفتمانهای متفاوت، (ولو یکسان در اصول) توجه داشتم و لذا با فرض آمدن جناب آقای موسوی نمی آمدم و حالا نیز نمی مانم.
ثانیاً: جناب آقای مهندس میرحسین موسوی دارای شخصیتی اخلاقی، آزاداندیش، متعهد به اسلام و انقلاب و مردم، از سرمایه های ارزشمندی است که در موقعیت های خطیر و حساس، صداقت و شایستگی خود را در خدمت به کشور و ملت نشان داده اند. همچنانکه برادر گرانقدرم، حضرت حجت الاسلام والمسلمین آقای کروبی نیز از نیروهای ارزش مدار، رنج کشیده پیش و پس از انقلاب، مخلص و شایسته است که همواره در خدمت مردم و انقلاب بوده اند و همچنین دیگر عزیزانی که آمدن خود به صحنه انتخابات را بزرگوارانه منوط به نیامدن من کردند، همگی بزرگواران شایسته اند.
ثالثاً: بر این باورم که جناب آقای مهندس موسوی، برای ایجاد تغییر در شرایط کنونی شایستگی لازم را دارند، هرچند ممکن است تفاوت ها و تمایزهایی در نظر و عمل وجود داشته باشد، اما مهم آن است که این عزیز نیز به آرمانهای انقلاب و ملت پای بنداند و از حقوق و آزادیهای بنیادین و حاکمیت مردم بر سرنوشت و مصالح ملی و حیثیت بین المللی کشور به جد دفاع کرده و می کنند.
رابعاً: حضور در انتخابات برای پیروزی است، نه یک تفنن پرهزینه و بر این باورم که ایشان زمینه کسب آراء و انتخاب از سوی مردم را دارند، البته در صورتی که همه ما هوشیارانه و واقع بینانه عمل کنیم.
خامساً: آنچه باید بیش و پیش از هر چیز مد نظر باشد، پیروزی اخلاقی است که اگر چنین باشد، نتیجه انتخابات هرچه باشد اخلاق مداران پیروز خواهند بود و شائبه رقابت بر سر قدرت برای من که همواره بر اخلاق تأکید داشته و دارم، امری است که همه تلاش خود را در رفع آن به کار خواهم برد. حال که جناب آقای موسوی به صحنه آمده اند، با اجتناب از هرگونه گفتار یا عملی که موجب تفرقه باشد، نیاز به ایجاد فضای شاداب وحدت و همدلی است. هر عملی که به تشتت آراء و اختلاف نظر خواستاران «تغییر» – در هر جبهه و جناحی که باشند- بیانجامد، در پیشگاه خداوند و نزد مردم قابل گذشت نخواهد بود.

خاتمی در عین حال از موسوی و کروبی خواست که صحنه انتخابات را با تفاهم با یکدیگر مدیریت کنند تا به تفرقه و تشتت نینجامد.

خاتمی و آیت الله دستغیب، سفر استانی به شیراز - عکس: ایمان میراب زاده

خاتمی و آیت الله دستغیب، سفر استانی به شیراز - عکس: ایمان میراب زاده

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s